'Sigaretten voor 100 dollar per pakje'

Het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland wil volgens een interne nota wel heel ver gaan in de strijd tegen het roken. Om in 2025 het hele land nagenoeg rookvrij te hebben, wil het ministerie de prijs van een pakje sigaretten op laten lopen tot maar liefst 100 dollar (61 euro).

Prijsverhogingen zijn volgens het ministerie het beste middel om het doel te bereiken. In het voorstel zou de prijs van een pakje sigaretten in eerste instantie met 30 tot 60 procent verhoogd worden. Daarna zou er jaarlijks nog eens 30 procent bovenop de prijs komen. Rond 2020 zou de prijs dan het streefbedrag van 100 dollar bereiken.

Hoewel het plan is aangemerkt als 'waarschijnlijk onrealistich', zullen de prijzen van rookwaren wel degelijk stijgen. Er ligt een alternatief scenario klaar dat een prijsstijging van 10 procent per jaar in de periode van 2013 tot 2025 beschrijft. In dat geval stijgt de prijs van sigaretten nog altijd naar 40 dollar (circa 24 euro) per pakje.

Een ander alternatief is het aanmerken van tabak als zeer giftige stof. Dit betekent in de praktijk een verbod op roken in auto's waar kinderen aanwezig zijn, een verbod op tax-free verkoop van sigaretten en twee keer zo veel antirookcampagnes als nu.