Verzekering moet psychische problemen beoordelen

Verzekeraars moeten psychische problemen kunnen beoordelen. Op declaraties zou daartoe de aard van de diagnose verplicht moeten worden vermeld. Dat stelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vrijdag in een advies. Alleen stoornissen, zoals een depressie of schizofrenie, komen in aanmerking voor vergoeding. Andere klachten worden nu vaak onterecht vergoed.

Nederlanders die in psychische problemen komen door hun werk, huwelijksproblemen of het overlijden van een naaste hebben volgens het CVZ geen recht op vergoeding van de behandeling voor hun klachten. Omdat de aard van de diagnose om privacyredenen niet vermeld wordt, is dat nu voor verzekeraars niet na te gaan. Als ze dat wel zouden kunnen, zou dat jaarlijks tientallen miljoenen euro's schelen.

Tegelijkertijd met een wettelijke verplichting om de aard van de diagnose te vermelden, moeten behandelaars de richtlijnen ook beter naleven. "Behandelaars weten heel goed wanneer iemand lijdt aan een stoornis en wanneer niet. Daar zijn duidelijke richtlijnen voor", licht een woordvoerder toe.

De zegsman benadrukt dat psychische klachten - in tegenstelling tot psychische stoornissen - nu eigenlijk ook al niet in aanmerking komen voor vergoeding. Wel geeft hij toe dat een verscherping van het beleid betekent dat mensen die zich laten behandelen voor psychische klachten erop achteruit gaan.

Hoe het vermelden van de aard van de diagnose precies in het vat gegoten moet worden, weet het CVZ nog niet. "Voor de privacybezwaren die daaraan kleven hebben we nog geen hapklare oplossing."

Het advies is aangeboden aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Die had het CVZ gevraagd de zaak te bekijken.