Aantal langdurig werklozen loopt op

Het aantal werklozen dat al twaalf maanden of langer zonder baan zit, is sinds 2009 met de helft toegenomen. Vooral werklozen tussen de 25 en 45 jaar en laagopgeleiden behoren vaker tot deze groep langdurig werklozen. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waren er in 2009 91 duizend personen langdurig werkloos, in 2011 was dat opgelopen tot 139.000. Ook het aandeel op het totaal aantal werklozen nam toe. Zat in 2009 bijna een kwart van de werklozen al twaalf maanden zonder baan, in 2011 was dat een derde. In 2011 waren er in totaal 420.000 mensen werkloos.

Vooral onder de 25- tot 45-jarigen is de langdurige werkloosheid de afgelopen twee jaar gestegen. Van de werklozen in deze categorie zat in 2011 31 procent al langdurig thuis, in 2009 was nog maar 20 procent. Ook onder de groep van 45 tot 65 jaar nam de langdurige werkloosheid verder toe, maar onder deze groep is die altijd al hoog. De helft van de oudere werklozen zit nu een jaar of langer zonder baan.

Bij jongeren onder de 25 jaar, een groep waarbij de werkloosheid met bijna tien procent betrekkelijk hoog is, valt de langdurige werkloosheid juist mee. Slechts veertien procent van hen zat vorig jaar lang zonder werk.

De langdurige werkloosheid onder laagopgeleiden nam tussen 2009 en 2011 toe van 27 naar 39 procent. Bij middelbaar opgeleiden groeide de langdurige werkloosheid weer iets harder dan bij hoogopgeleiden. Bij beide categorieën ligt het percentage met 32 procent net onder het gemiddelde.