Kamp waarschuwt Amsterdam om stage illegaal

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) heeft de gemeente Amsterdam gewaarschuwd vanwege het voornemen om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor mbo-studenten die illegaal in Nederland verblijven. De gemeente overtreedt daarmee de wet en riskeert een boete.

Het college in de hoofdstad steunt een voorstel van GroenLinks om stageplaatsen te creëren voor illegalen. Kinderen die illegaal in Nederland verblijven hebben weliswaar tot hun 18e het recht om onderwijs te volgen, maar een stage valt daar niet onder. Dat wordt beschouwd als werk en voor leerlingen van buiten de EU is een tewerkstellingvergunning voor nodig.

Voor mensen die illegaal in Nederland verblijven, wordt echter geen vergunning afgegeven. "De onderwijsinstelling die de leerling stage laat lopen en de werkgever waar de stage wordt verricht overtreden daarom de wet", schrijft Kamp. De boete bedraagt achtduizend euro.

De Inspectie SZW zal de wet op dit punt 'streng handhaven', vervolgt Kamp. Er is al een boeterapport opgemaakt bij de gemeente Hollandse Kroon waar een 'ongedocumenteerde' leerling van het ROC Mondriaan stage liep. Ook het ROC is beboet.


Kamp waarschuwt Amsterdam om stage illegaal (Foto: Novum)