'Opvoedvraag te snel als zwaar zorgprobleem gezien'

Onderwijsorganisaties en jeugdzorginstellingen leggen opvoedproblemen te snel bij de gespecialiseerde hulpverlening neer. Daardoor groeien gewone opvoedvragen te vaak uit tot zware en kostbare zorgproblemen. Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een maandag gepresenteerd rapport.

Volgens de RMO is het huidige jeugd- en gezinsbeleid gebaseerd op de angst voor incidenten. Ouders worden te veel afhankelijk van professionals, terwijl professionele hulpverlening lang niet altijd nodig is.

De jeugdhulpverlening loopt tegen haar grenzen aan, aldus de raad. Het zorgaanbod is te zwaar en laat te lang op zich wachten. De RMO pleit daarom voor een sterke eerstelijnszorg, waarbij normale opvoedproblemen niet onnodig worden bestempeld als grootschalige zorgproblemen.

De RMO denkt dat zogenoemde eerstelijnsgezinscoaches een uitkomst kunnen bieden. Die kunnen gezinnen helpen bij het oplossen van opvoedproblemen en ze pas in het uiterste geval doorverwijzen naar zwaardere, meer gespecialiseerde hulpverlening.