'Oerol komt tonnen tekort'

Zomerfestival Oerol op Terschelling dreigt een tekort op te lopen van enkele tonnen. Een van de oorzaken van het gat van tussen de vier- en zevenhonderduizend euro is de korting op rijkssubsidie, meldt de Leeuwarder Courant vrijdag.

Driekwart van de inkomsten van het festival komen uit eigen zak, maar de organisatie is voor ruim vier ton afhankelijk van het rijk. Vorig jaar werd bekend dat Oerol dit jaar maximaal drie ton krijgt. Het festival moet meedingen bij het Fonds Podiumkunsten, dat door de bezuinigingen fors minder te verdelen heeft.

Subsidie is niet alleen nodig voor een goedgespekte kas, maar werkt ook als keurmerk, zegt algemeen directeur van Oerol Marelie van Rongen in de Friese krant. Zonder steun van het rijk dreigt het ook moeilijker te worden om sponsors te vinden.

Oerol krijgt ondanks de kortingen van het rijk wel een structurele subsidie van 230 duizend euro van de provincie Friesland. De Europese Commissie steunt het festival de komende vijf jaar met 55 duizend euro. Het organiseren van Oerol kost ongeveer vier miljoen euro.

Oerol trok vorig jaar ruim 52 duizend toeschouwers. De volgende editie vindt plaats van 15 tot en met 24 juni. Begin augustus moet meer duidelijk worden over de omvang van het tekort.