Motie van wantrouwen voor Schippers

De SP heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen minister van Volkgezondheid Edith Schippers (VVD). De socialisten vinden dat de bewindsvrouw de Kamer willens en wetens onjuist heeft geïnformeerd over de kosten voor het organiseren van de Olympische Spelen.

Volgens Leijten heeft Schippers een bedrag van acht miljard euro 'onder de pet' gehouden. "Deze minister heeft wat ons betreft geen steun meer", concludeerde zij aan het eind van het debat. Haar motie werd mede ingediend door de Partij voor de Dieren.

Schippers ontkende tijdens het debat dat zij de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Het bedrag van acht miljard euro - afkomstig van het ministerie van Financiën - gaf volgens haar een te eenzijdig beeld, omdat de baten niet zijn meegerekend. Daarom is het niet in de brief terechtgekomen. Het bedrag is wel terug te vinden in een onderliggend rapport, stelde zij.

Gedoogpartij PVV eiste tijdens het debat een 'mea culpa' van de minister. Excuses bleven uit, maar Richard de Mos (PVV) nam genoegen met het antwoord. Schippers zei namelijk dat zij achteraf gezien uitgebreider op de kosten zou zijn ingegaan. "Dat is een hele dunne mea culpa. Maar hij is wel gedaan."