Albayrak verliest geding om rapport

Nurten Albayrak, die als directeur van het COA op non-actief is gesteld, heeft het kort geding tegen de comissie-Scheltema verloren. De kortgedingrechter in Den Haag heeft maandag haar eisen afgewezen. Albayrak wilde onder meer inzage in de gesprekken die de commissie voerde met medewerkers van het COA en die Scheltema voor zijn rapport heeft gebruikt.

De commissie-Scheltema onderzocht in opdracht van minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) het werkklimaat en de bestuursstructuur bij de asielinstantie.