VS: zonodig militair ingrijpen tegen kernbom Iran

De Verenigde Staten zullen niet aarzelen militair in te grijpen om te beletten dat Iran een atoomwapen verkrijgt. Maar holle oorlogsretoriek en tromgeroffel spelen Iran slechts in de kaart. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama zondag een machtige Israëlgezinde lobbygroep voorgehouden.

In zijn rede voor de jaarvergadering van het American-Israel Public Affairs Committee vroeg Obama Israël dringend geduld te betrachten tot de internationale sancties tegen Iran vruchten afwerpen. De president sprak zijn zorg uit over de Israëlische dreigementen de Iraanse aartsvijand desnoods op eigen houtje een halt toe te roepen. Oorlogstaal is volgens Obama schadelijk omdat die de olieprijs opdrijft.

De Amerikaanse president waarschuwde de regering in Teheran dat hij 'zacht zal spreken, maar een grote knuppel gereedhoudt'. Obama ontvangt maandag in het Witte Huis de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.