CDA wil staat 'gouden aandeel' in banken geven

De staat moet een 'gouden aandeel' nemen in alle grote banken. Dat bepleit het CDA in een woensdag verschenen plan voor de financiële sector. Het gaat om een minderheidsaandeel, waaraan wel een vetorecht over belangrijke besluiten is verbonden.

Het gouden aandeel moet ervoor zorgen dat de banken die cruciaal zijn voor het functioneren van het systeem, niet in gevaar komen, bijvoorbeeld doordat te grote risico's worden genomen. "De financiële sector, met name systeemrelevante banken, vertegenwoordigt immers een publiek belang", staat in het plan, dat is opgesteld door de Tweede Kamerfractie van het CDA en het wetenschappelijk instituut van de partij.

Het CDA wil verder dat bonussen bij banken maximaal 25 procent gaan bedragen van het vaste salaris. Als banken hier niet zelf voor gaan zorgen, moeten er regels komen. Verder moeten bonussen niet alleen afhankelijk zijn van financiële criteria, maar ook van de mate waarin maatschappelijke doelen zijn behaald.

Verder wil het CDA dat jongeren weer leren sparen. Volgens de partij zijn mensen de afgelopen decennia steeds gemakkelijker gaan denken over het aangaan van schulden, omdat er vanuit werd gegaan dat de welvaart alleen maar zou toenemen. Inmiddels is het tijd voor het 'hercreëren van een spaarcultuur'. "Jongeren zullen vanaf jonge leeftijd vertrouwd moeten raken met sparen en met de risico's van het aangaan van schulden."