'Deel spoedeisende hulp kan 's nachts dicht'

Niet alle spoedeisende hulpafdelingen hoeven in de nacht en in het weekeinde open te blijven. Omdat er minder vraag is naar acute zorg, kan een aantal posten de deuren op rustige uren gesloten houden. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad aan minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD).

Volgens de raad kan een deel van de patiënten 's nachts en in het weekeinde ook op andere hulpposten geholpen worden. Per regio moeten de spoedeisende hulpafdelingen afspraken maken over de taakverdeling en de openingstijden. Wel vindt de raad dat een patiënt altijd binnen drie kwartier op een spoedeisende hulpafdeling moet kunnen zijn.

Snelheid is volgens de Gezondheidsraad bovendien niet het enige dat telt. Soms is een patiënt beter af als hij naar een verder gelegen ziekenhuis wordt gebracht waar gespecialiseerde zorg voorhanden is.

Het is nog niet duidelijk hoeveel en welke posten in de rustige uren dicht kunnen. Schippers heeft nog niet gereageerd op het rapport.