Werkgevers pleiten voor nationale nullijn

Werkgeversorganisatie VNO-NCW pleit voor een nationale nullijn. Zowel overheidssalarissen, uitkeringen als marktlonen moeten dit jaar niet stijgen. Dat verdeelt niet alleen de pijn, maar 'levert ook heel veel geld op'. Daarvoor pleit voorzitter Bernard Wientjes donderdag in Trouw.

Wientjes noemt het noodzakelijk om in Nederland extra te bezuinigingen, 'net als in Spanje en Griekenland'. "Maar wel op een manier die onze bedrijven en economie niet schaadt." Wientjes is daarom tegen lastenverzwaringen, en voor 'hervormingen die onze economie versterken'.

Wientjes spreekt vooral de 'verlamde' FNV-vakbonden aan. "Het zou van grote verantwoordelijkheid jegens hun leden getuigen als [zij] de vakbondsrijen zouden sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een 'solidair' akkoord", schrijft Wientjes in een ingezonden opiniestuk.

De nullijn moet volgens de werkgeversvoorman deel uitmaken van een nationale agenda die het land economisch krachtig moet laten blijven. Wientjes pleit onder meer voor een kortere ww, hervorming van de arbeidsmarkt en meer eigen bijdrage in de gezondheidszorg.

De Tweede Kamer wordt door de werkgevers opgeroepen om de redding van de euro voluit te steunen, 'inclusief verdragswijzigingen die een vertrouwenwekkend bestuurlijk fundament leggen onder Europa en euro'.