'TomTom bepaalt voortaan hoogte verzekeringspremie'

Als je een roekeloze bestuurder bent die graag en veel inhaalt op de snelweg, maar daarbij herhaaldelijk vol in de remmen schiet, is de nieuwe manier van verzekeren niets voor jou. TomTom Business Solutions is met de Britse verzekeraar Motaquote een samenwerkingsverband aangegaan waarbij specifieke details over de rijstijl van de bestuurder worden doorgegeven. Op basis hiervan kan dan een nieuwe verzekeringspremie worden vastgesteld die beter bij de bestuurder past.

Voorheen werden premies berekend op basis van type auto, geslacht, leeftijd en woonplaats van de bestuurder. Dit levert een vertekend beeld op volgens TomTom. De gegevens die de nieuwe TomTomPro 3100 verzamelt zijn onder andere het aantal gereden kilometers, maar ook het aantal keer dat je vol in de ankers moet of je stuur moet omgooien, worden geteld. Deze info wordt overigens niet alleen gebruikt door Motaquote, de bestuurder zelf heeft er ook profijt van. Die krijgt namelijk feedback over z'n rijgedrag.

De nieuwe Fair Pay autoverzekering is af te sluiten bij Motaquote waarbij dan de TomTomPro3100 apart moet worden aangeschaft. Deze kost driehonderd pond, en is terug te verdienen door de lagere premie indien je als een 'bejaarde' gaat rijden.

TomTom geeft aan dat het systeem volledig voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent privacy. De bestuurder kiest er immers zelf voor om de apparatuur te installeren en de nieuwe verzekeringspolis af te sluiten.