Negen miljoen voor Schiphol-gemeenten

De Noord-Hollandse gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn krijgen negen miljoen euro voor projecten om de leef- en woonomgeving te verbeteren. Het geld vloeit voort uit afspraken die in 2008 zijn gemaakt over de groei van Schiphol de komende jaren.

In de omgeving van de luchthaven gelden andere regels vanwege het vliegverkeer. Zo is nieuwe bebouwing niet of slechts beperkt toegestaan, wat gevolgen heeft voor de aantrekkingskracht van het gebied.

Ter compensatie krijgen gemeenten financiële ondersteuning van het rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol. Staatssecretaris van Infrastructuur Joop Atsma (CDA) overhandigde maandag een cheque van vijf miljoen euro aan Amstelveen. Deze gemeente gaat dit geld gebruiken om de wijk Uilenstede op te knappen.

Uithoorn gaat met de subsidie een oud kassengebied omvormen tot 'recreatief groengebied'. En ook Aalsmeer wil een sloopzone omvormen tot een groene recreatiezone. De projecten zijn samen met de bewoners tot stand gekomen.