SP sluit steun aan hogere pensioenleeftijd niet uit

De SP wil niet uitsluiten dat de partij ooit zal meewerken aan verhoging van de AOW-leeftijd. "Bij ons is niets onbespreekbaar", zei SP-Kamerlid Paul Ulenbelt woensdagavond in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer daagde Ulenbelt uit te verklaren dat zijn partij nooit de AOW-leeftijd zal verhogen. Ze wees daarbij op de opmars van de SP in de peilingen en het feit dat de partij willen meedoen aan een volgend kabinet.

"Van de partijen die nu regeringsverantwoordelijkheid dragen, heb ik geleerd dat je nooit ja of nee moet zeggen op deze vraag, want ik wil ook regeringsverantwoordelijkheid dragen. U krijgt geen nee en geen ja, maar bij de SP is alles bespreekbaar", reageerde Ulenbelt. Hij zei erbij dat er veel maatregelen zijn die de SP eerder zal nemen om een gebrek aan arbeidskrachten op te lossen.

Ulenbelt kwam tijdens het debat fel in botsing met een ander PvdA-Kamerlid, Roos Vermeij. Die had hem verweten te liegen, omdat Ulenbelt ontkende dat de SP vorig jaar achter de schermen met de PvdA heeft gesproken over mogelijkheden om de AOW-leeftijd te verhogen. "Het is jammer dat we de heer Ulenbelt niet onder ede kunnen horen", zei Vermeij.

Ulenbelt reageerde woest. "Dat je eerst het gore lef hebt om met dit pensioenakkoord in zee te gaan, en dan de SP verwijten gaat maken. U zou zich moeten schamen", zei hij tegen Vermeij. De PvdA is volgens Ulenbelt verantwoordelijk voor de verdeeldheid in de vakbeweging.

De SP is faliekant tegen verhoging van de AOW-leeftijd. De PvdA heeft juist steun gegeven aan het pensioenakkoord, dat onder meer inhoudt dat de AOW in 2020 naar 66 jaar gaat en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar, afhankelijk van de levensverwachting. Het kabinet had steun van de PvdA nodig, omdat gedoogpartner PVV tegen is.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag en donderdag de wetsvoorstellen die de uitwerking vormen van het pensioenakkoord.