Bankiers voelen niets voor verplichte splitsing

Nederlandse banken vinden het splitsen van de nuts- en zakenbankactiviteiten geen goed plan. In een gesprek met Tweede Kamerleden wezen de topmannen van onder meer ING en Rabobank dinsdag op de nadelen van zo'n splitsing.

Een van de aanbevelingen van de commissie-De Wit, die de financiële crisis die in 2008 ontstond onderzoekt, is de splitsing van consumenten- en zakenactiviteiten van banken. Zo zou het spaargeld van rekeninghouders en kleine bedrijven aan minder risico zijn blootgesteld.

Rabobank-topman Piet Moerland wees er op dat zakenbankactiviteiten ook een nutsfunctie kunnen hebben. ING-topman Jan Hommen zei dat de zakelijke dienstverlening aan bedrijven ook ten goede komt aan de reële economie.

Het uit elkaar trekken van de consumenten- en zakenactiviteiten brengt bovendien risico's met zich mee, betoogde Hommen. Sjoerd van Keulen van Holland Financial Centre waarschuwde voor een 'sluipend proces van stijgende kosten', waardoor het Nederlands bedrijfsleven voor bancaire zaken naar buitenlandse banken uitwijkt.

Moerland sprak van 'desastreuze gevolgen' voor Nederlandse bedrijven. "Nederland moet een sterke bankfunctie hebben", zei hij tegen de Kamerleden. "In een crisissituatie rennen buitenlandse banken massaal weg", wist Van Keulen. Nederlandse banken zijn veel eerder geneigd om bedrijven die in problemen zitten te hulp te schieten, zei hij.

De bankiers wezen erop dat er sinds het omvallen van Lehman Brothers en de crisis die daarop volgde al veel maatregelen zijn genomen. Zo zijn onder meer de financiële buffers van banken verhoogd, worden risico's beter in de gaten gehouden en moet ING verplicht zijn verzekeringstak afsplitsen.

Peter Blom van de Triodos Bank pleitte voor het vereenvoudigen van de financiële sector. De bankencrisis ontstond mede doordat banken zogeheten derivaten aan elkaar doorverkocht waarvan niemand wist welke risico's hieraan verbonden waren. Minder complexiteit is geboden, stelde Blom.