Van der Laan leidt werkgroep seksueel misbruik

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) gaat de zogeheten Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik leiden. Dat maakte minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) dinsdag bekend tijdens het debat over het seksuele misbruik in de katholieke kerk.

De bewindsman heeft Van der Laan gevraagd vanwege de expertise die hij heeft opgedaan in de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Het instellen van de werkgroep is een van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Deetman adviseerde dat de overheid moet zorgen voor een geïntegreerde en effectieve aanpak van seksueel misbruik van minderjarigen. De taskfoce moet erop toezien dat een actieplan voor de aanpak van kindermishandeling goed wordt uigevoerd.

In navolging van de verschillende politieke partijen uitte Opstelten zijn afschuw over het misbruik in de kerk en het 'grote leed' dat is veroorzaakt bij slachtoffers. Tijdens het debat bleek dat bij veel partijen behoefte bestaat aan een nader onderzoek. Reden is dat het seksueel misbruik van vrouwen en meisjes en lichamelijke mishandeling onderbelicht is gebleven in het onderzoek van Deetman.

"Ik kan me goed voorstellen dat dit aanleiding vormt tot nader onderzoek", zei Opstelten. Het is echter aan de kerk om dit onderzoek te gelasten, voegde hij daar aan toe. Op aandringen van de Kamer zegde de bewindsman echter toe om de wens van de Kamer bij de kerk en bij de commissie-Deetman te zullen aankaarten.

Het debat werd vanwege tijdgebrek niet afgemaakt en wordt op een ander moment voortgezet.