Studenten hekelen advies over pabo's

De adviezen in het rapport van de Commissie Kennisbasis Pabo, dat vorige week aan de HBO-raad is overhandigd, zijn een directe aanklacht tegen het eindniveau van het voortgezet onderwijs en het mbo. Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) woensdag.

In het rapport staat onder meer dat pabo's strenger moeten gaan selecteren aan de poort. Studenten die de opleiding willen volgen, zouden behalve voor taal en rekenen ook toelatingstoetsen moeten doen voor aardrijkskunde, Engels, geschiedenis en natuur en techniek. Ook moeten studenten tijdens de opleiding een bredere basiskennis krijgen.

De studentenorganisatie spreekt van een 'zorgelijke ontwikkeling' dat steeds meer opleidingen selectie doorvoeren. "In plaats van het probleem bij de wortel aan te pakken, gaat het hbo het eindexamen voor het voortgezet onderwijs en mbo overdoen", reageert voorzitter Sebastiaan Hameleers. Selectie gaat volgens het ISO ten koste van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met de juiste vooropleiding.

De commissie werd ongeveer een halfjaar geleden ingesteld en moest op verzoek van de HBO-raad kijken welke kennis goede leraren aan het begin van hun carrière minimaal moeten hebben. De raad praat donderdag met staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) over het rapport.