Aantal immigranten stijgt naar 160.000

Het aantal immigranten is vorig jaar naar recordhoogte gestegen. Ruim 160.000 mensen verhuisden naar Nederland. Dat zijn er zesduizend meer dan een jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het grootste deel van de groei komt door immigranten uit lidstaten van de Europese Unie, zowel de nieuwe als de oude.

Ook het aantal emigranten zit in de lift. In 2011 vertrokken 133.000 mensen naar het buitenland, twaalfduizend meer dan in 2010. Ook dit is een record.

Het aantal geboorten was in 2011 opnieuw lager. Dat cijfer daalt al sinds 2000 van bijna 209.000 naar 180.000 vorig jaar. Dat is voornamelijk het gevolg van de economische ontwikkelingen, denkt het CBS.

Opvallend genoeg blijft het sterftecijfer nagenoeg gelijk. Ondanks de vergrijzing blijft het aantal overledenen in Nederland al jaren stabiel. Dat cijfer schommelt rond de 140.000.

Nederland telde op 1 januari ruim 16,7 miljoen inwoners. In een jaar tijd kwamen er ongeveer 72.000 inwoners bij, negenduizend meer dan in 2010.