Friese gemalen weer op normale stand

De gemalen in Friesland hoeven niet meer op volle toeren te draaien. Het Woudagemaal in Lemmer en het Hooglandgemaal in Stavoren doen het vanaf maandagmiddag weer langzamer aan, zegt een woordvoerder van Wetterskip Fryslân.

Het waterpeil is nog maar acht centimeter boven het streefpeil van 52 centimeter onder NAP. De verwachting is dat dat uiterlijk woensdag en mogelijk al dinsdag wordt bereikt. Sinds maandag worden geen extra inspecties meer uitgevoerd bij de kaden.

De komende weken krijgt het waterschap met de nasleep van het hoogwater te maken. "Hier en daar zijn bijvoorbeeld happen uit de grond genomen om kades te versterken. Dat moeten we weer netjes maken."

In Groningen worden nog wel extra controles gehouden bij de dijken, meldt waterschap Noordzijldervest. Sinds maandagochtend mag in Groningen en Friesland weer worden gevaren.

Bij de Eemskanaalkade in Woltersum raakte het kwelscherm van de dijk los door golven die de scheepvaart veroorzaakte. Daarom is een speciale folie tegen de dijk gelegd, die moet voorkomen dat het water door de dijk komt. Een duikploeg zet het scherm maandag weer vast.