Minder kinderen naar de opvang

Ondernemers in de kinderopvang krijgen steeds minder aanmeldingen. Ook zijn er op veel plaatsen lege plekken in plaats van wachtlijsten. Dat blijkt uit een enquête van de Brancheorganisatie Kinderopvang die vrijdag naar buiten kwam. Het kabinet bezuinigt op de kinderopvang, waardoor de kosten voor ouders flink omhoog zijn gegaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de ondernemers, in de dagopvang en buitenschoolse opvang te maken heeft met vraaguitval, 19 procent van hen verwacht nog uitval, 87 procent geeft aan geen toename te zien in het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar en 13 procent kent nog een wachtlijst.

De Brancheorganisatie Kinderopvang is ontstaan door een fusie van MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang.

Minder kinderen naar de opvang
Minder kinderen naar de opvang (Foto: ANP)