Zweden sluit zich aan bij verbod clustermunitie

Zweden sluit zich aan bij het internationale verbod op clustermunitie. De regering heeft donderdag een wetsvoorstel daartoe ingediend, dat naar verwachting door de meerderheid zal worden aanvaard.

Aansluiting bij het verbod betekent dat Zweden zijn eigen voorraden clustermunitie moet vernietigen.

Tot nog toe hebben meer dan zestig landen zich aangesloten bij het in augustus 2010 in werking getreden verdrag dat het gebruiken, ontwikkelen, opslaan of verhandelen van clustermunities verbiedt. Het overgrote deel van zulke munitie is in bezit van landen die zich niet bij het verbod hebben aangesloten, waaronder de Verenigde Staten, China, Rusland, India en Pakistan.