'Agent moet zelf hoogte boete bepalen'

Agenten moeten zelf kunnen uitmaken hoe hoog de boete is die zij opleggen voor een verkeersovertreding. Dat stelt de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie donderdag. De stichting verwacht dat met variabele boetes het politieoptreden 'aan acceptatie zal winnen en de verkeersveiligheid in positieve zin wordt beïnvloed'.

De stichting, waarvan Pieter van Vollenhoven voorzitter is, denkt aan bijvoorbeeld drie verschillende boetebedragen voor een bepaalde overtreding waaruit agenten kunnen kiezen. "De politie kan dan rekening houden met de ernst van de overtreding in een concreet geval."

De stichting stelt dat het verhogen van boetes een begrijpelijke stap is om hufterigheid in het verkeer tegen te gaan. "Er worden echter veel overtredingen gepleegd die niet zozeer een blijk van hufterigheid zijn, maar een vergissing, een inschattingsfout of gewoon een kleine overtreding. En dan kunnen hele hoge boetes al snel als onrechtvaardig worden ervaren, door zowel de overtreder als de politie."

Vorige week werd bekend dat de boetebedragen voor een aantal verkeersovertredingen volgend jaar bijna worden verdubbeld. Zo zijn automobilisten vanaf 1 januari voor onnodig toeteren 350 euro kwijt, tegenover 180 nu. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats kost straks geen 180 euro meer, maar 340 euro.

Politiebonden verzetten zich tegen de hogere verkeersboetes. Agenten zouden vanwege het hoge bedrag huiverig worden om nog bonnen uit te schrijven.