Kortere zomervakantie voor middelbare scholen

De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van zeven naar zes weken. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP stemde dinsdag in met een wetsvoorstel van minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA). De kortere zomervakantie wordt gecompenseerd door roostervrije dagen.

Het aantal lesuren wordt niet teruggebracht naar duizend. Gedoogpartij PVV was tegen het verminderen van het aantal uren les, waardoor er geen meerderheid voor was. Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema biedt de norm van 1040 lesuren ruimte om leerlingen met achterstanden of juist excellente leerlingen meer specifiek onderwijs te geven.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voerde dinsdag, voorafgaand aan de stemming, nog actie tegen de 1040-urennorm. Enkele tientallen scholieren demonstreerden voor het gebouw van de Tweede Kamer tegen wat zij 'ophokuren' noemen: uren waarin geen les wordt gegeven maar leerlingen wel op school moeten blijven. Hun protest bleek tevergeefs.