Toch een goed jaar voor vlinders

Veel vlindersoorten hebben in 2011 toch een goed jaar gehad. Vlinderkenners dachten aanvankelijk dat het natte zomerweer slecht voor de vlinders zou zijn. Daarnaast leek het waarschijnlijk dat het zeer droge voorjaar de voortplanting van veel soorten in de weg zou zitten, meldt De Vlinderstichting donderdag.

Een vlindertelling heeft nu uitgewezen dat het vlinderjaar 2011 niet veel verschilde van 2010. Van de 54 soorten dagvlinders lieten 29 geen enkele verandering zien. Twaalf soorten deden het iets minder. Het overige deel vloog veel meer dan normaal.

Twee soorten dagvlinders, de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia, waren beduidend minder aanwezig dan vorig jaar. Een aantal soorten deed het ook beter. Het boomblauwtje, het bonte zandoogje en het oranjetipje werden dit jaar meer geteld dan in 2010.


Toch een goed jaar voor vlinders (Foto: Novum)