Schultz: Geen discussie over rekeningrijden

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz (VVD) legt het pleidooi van de autobranche om in de toekomst alsnog de kilometerheffing in te voeren, naast zich neer. "Een discussie over kilometerheffing is niet aan de orde", zei de minister woensdag tijdens de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer.

De RAI en Bovag pleitten woensdag opnieuw voor de invoering van het rekeningrijden, waarbij automobilisten betalen per gereden kilometer in plaats van voor het bezit van hun auto. "Ook al neemt de filedruk momenteel af, op lange termijn is betalen voor gebruik in plaats van voor bezit de eerlijkste, verstandigste en meest effectieve oplossing", liet de Bovag weten.

Schultz' voorganger Camiel Eurlings (CDA) had vergevorderde plannen om de kilometerheffing in te voeren, maar die werden op de lange baan geschoven na de val van het kabinet. De huidige gedoogcoalitie heeft afgesproken om geen beprijzingssysteem voor automobilisten in te voeren.

"Ik ga als minister niet werken aan een kilometerheffing", zei Schultz daarom. Het plan van Eurlings zoals dat er lag, was een 'monster'. Het zou heel veel geld kosten en een hoop administratieve rompslomp opleveren. Of het voor de toekomst verstandig zou zijn, wilde Schultz niet zeggen. Speculeren daarop heeft volgens haar weinig zin, omdat niet duidelijk is welke partijen in de toekomst in de regering zitten.

De invoering van kilometerheffing is verder ook niet nodig, zei Schultz. Er is de laatste jaren 'heel veel' gebeurd om de files weg te werken, zoals de aanleg van spitsstroken. Ook staan grote wegprojecten op stapel, zoals het uitbreiden van de ring rond Utrecht en de snelwegen bij Amsterdam en Almere.

Volgens de autobranche bieden de huidige oplossingen geen soelaas, wanneer de economie weer aantrekt. "Het verkeersinfarct zal weer toeslaan." Schultz stelt dat zij voldoende rekening houdt met de ontwikkeling van de toekomstige groei van de mobiliteit. "Daarmee zorgen we voor een toekomstbestendige infrastructuur."