Een op drie jongeren mijdt cultuur

Ruim een derde van de jeugd in Nederland mijdt cultuur. Dat blijkt uit onderzoek onder duizend jongeren tussen de 12 en 25 over cultuurdeelname en -beleving. De rest van de jonge mensen heeft wel belangstelling voor cultuur.

Zij die musea en voorstellingen ontlopen, de zogeheten 'honkvaste cultuurmijders', denken bij cultuur vooral aan opera en schilderijen. Dat geldt niet voor wat de onderzoekers 'ondernemende cultuurfans' noemen. Deze groep ziet kunst als onderdeel van het dagelijks leven, blijkt uit de enquête, die woensdag wordt gepresenteerd.

De jongeren werden door de CJP in samenwerking met communicatiebureau Youngworks en onderzoeksbureau Motivaction ingedeeld in vier categorieën. Naast cultuurfan en - mijder, identificeerde de onderzoekers ook cultuurminnende entertainers en toeschouwers.

De CJP hoopt dat culturele instellingen de typeringen gebruiken om nieuwe publieksgroepen te trekken. Theaters en musea hebben te maken met forse bezuinigingen door het rijk en gemeentes.

Deze zomer werd de btw op toegangskaartjes voor theater en concerten verhoogd naar negentien procent. Voor andere vrijetijdsbestedingen, zoals de bioscoop, sportevenementen of attractieparken geldt geen btw-verhoging.


Een op drie jongeren mijdt cultuur (Foto: Novum)