Rechters bedanken voor stage bij politie

Rechters voelen niets voor een verplichte stage bij de politie. Dat laat de Raad voor de rechtspraak dinsdag weten in reactie op de oproep van de Tweede Kamer om rechters jaarlijks mee te laten lopen met agenten. "Er is geen evidente noodzaak voor zo'n verplichte stage", stelt de raad dinsdag.

De Tweede Kamer sprak zich vorig jaar al uit voor het plan rechters korte stages te laten lopen bij de politie. "Rechters moeten uit hun ivoren toren komen", zei PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt toen. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) liet weten hiervoor open te staan en besprak het voorstel met de Raad voor de rechtspraak. Dit heeft niet geleid tot een verplichte jaarlijkse stage.

SP-Kamerlid Ronald van Raak herhaalde maandag tegenover Novum Nieuws de wens om rechters jaarlijks mee te laten lopen met de politie. Volgens hem zien rechters niet hoe groot de impact van agressie kan zijn voor dienders. "Agenten voelen zich vaak onbegrepen door uitspraken van de rechter. Het zou goed zijn als rechters, als onderdeel van de bijscholing, elk jaar minimaal een nooddienst met de politie meedraaien."

Volgens een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat rechters niet weten wat er speelt in de samenleving. "Dat is pertinent onwaar. Rechters weten bij uitstek wat er leeft in de maatschappij. Ze zien iedere dag verdachten. Bijscholing kan nooit kwaad, maar voor een verplichte stage bestaat geen enkele noodzaak."

De bewering van Van Raak dat rechters de strafeis van het Openbaar Ministerie vaak niet volgen klopt ook niet, stelt de raad. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat de opgelegde straffen bij geweld tegen agenten of hulpverleners vorig jaar gemiddeld 93 procent van de strafeis bedroegen.

De strafeis tegen mensen die geweld hebben gepleegd tegen ambtenaren is vanaf dit jaar twee keer zo hoog als in reguliere geweldszaken. "De rechter toetst bij iedere zaak of de eis gerechtvaardigd is, maar gaat de norm hiervoor niet op eigen houtje bepalen. Dat doet de samenleving."


Rechters bedanken voor stage bij politie (Foto: Novum)