Zeldzame kwabalen gevangen in Noordoostpolder

In de Noordoostpolder zijn twee zeldzame kwabalen gevangen. De vissen werden in september gevangen bij tellingen van de visstand voor Waterschap Zuiderzeeland, zegt een woordvoerder van Adviesbureau Waardenburg woensdag. De vangst is bijzonder, omdat de kwabaal een bedreigde diersoort is in Nederland en nog nooit in het gebied is gezien.

De kwabalen zijn waarschijnlijk in de Noordoostpolder gekomen bij het inlaten van water of bij het schutten van de scheepvaartsluizen. Ze weten in de polder te overleven door het koele water.

Een kwabaal is een koudwatersoort en als een van de weinige vissen actief in de winterperiode. De zoetwatervis kwam tot de jaren vijftig van de vorige eeuw in heel Nederland voor. Ze leefden in ondiep water om daar eieren af te zetten.

Door de verbeterde waterbeheersing sinds de jaren zestig lopen plaatsen in Nederland minder snel onder water en is het leefgebied van de vis verkleind. Verder worden de vissen door de verslechterde waterkwaliteit en de hogere watertemperatuur met uitsterven bedreigd.

De vis leeft alleen in wateren die in open verbinding staan met een rivier of beek. Het is daarom nog de vraag of de gevonden kwabalen zich kunnen voortplanten in de Noordoostpolder.