Kamer wil einde aan weigerambtenaar

De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan het fenomeen weigerambtenaar. De PVV steunde dinsdag een voorstel van GroenLinks om ambtenaren niet langer de ruimte te geven om te weigeren homostellen te trouwen. Daarmee is er een meerderheid voor het plan. De VVD stemde, net als de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP, tegen.

De kwestie rond de weigerambtenaar zorgde eerder voor tweespalt in het kabinet. VVD vindt dat ambtenaren homo's gewoon moeten trouwen, het CDA wil dat er wel ruimte blijft voor ambtenaren met gewetensbezwaren.

Minister van Binnenlandse zaken Piet Hein Donner (CDA) en emancipatieminister Marja van Bijsterveldt (CDA) besloten om de kwestie voor te leggen aan de Raad van State. Hiermee schoof het kabinet de gevoelige kwestie voor zich uit.

De liberalen, in principe tegenstander van weigerambtenaren, moeten met het oog op de steun van de SGP in de Eerste Kamer rekening houden met de wensen van de confessionele partijen. Daarom stemde de VVD-fractie, met veel tegenzin, dinsdag dan ook tegen de motie van GroenLinks.

Hennis-Plasschaert liet dinsdag weten dat de VVD het advies van de Raad van State afwacht en het voorstel van GroenLinks niet steunt. Ze baalt ervan, meldde ze dinsdagochtend op Twitter. "Ik kan het met de beste wil van de wereld niet goedpraten", geeft ze toe. "Het verdient geen schoonheidsprijs."

Na afloop van de hoofdelijke stemming was Hennis-Plasschaert niet minder teleurgesteld. Ze sprak van een 'moeilijk moment'. "Het is evident dat dit aan mij kleeft." Volgens haar heeft haar fractie 'ten behoeve van de rust in de coalitie' de afweging gemaakt om tegen de motie te stemmen.

Verrast door de opstelling van de PVV was ze niet. "Ik hoorde vanochtend dat de PVV voor zou stemmen. De PVV heeft een andere afweging gemaakt. Dat mag."

SGP-voorman Kees van der Staaij noemt de aangenomen motie 'triest'. "Bij de Kamermeerderheid is kennelijk noch de joodse, noch de christelijke traditie in veilige handen", laat hij op Twitter weten. Hij verwijst met die laatste opmerking naar het onlangs aangenomen wetsvoorstel tegen ritueel slachten van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt van een 'inperking van vrijheid'. "Voor de duidelijkheid: ik ben voorstander van het homohuwelijk. Maar vind begrip voor afwijkende standpunten belangrijk", twittert hij. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind leidt 'liberale gewetensdwang tot eenheidsdictaat'.