Miljoenen voor droge voeten Limburg

De overheid steekt ruim vierhonderd miljoen euro in de waterveiligheid van Limburg. Dat moet ervoor zorgen dat de inwoners van die provincie ook na 2020 droge voeten houden bij hoogwater in de Maas.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma (CDA) heeft donderdag overeenstemming bereikt met de provincie en de Limburgse waterschappen over de te nemen maatregelen.

Zo moet de Maas moet in de toekomst een hoogwatergolf van 3275 kuub per seconde veilig moeten verwerken. Dergelijke golven komen eens in de 250 jaar voor. Hiervoor moeten keringen worden aangelegd, verlegd of verhoogd. Dat moet in 2020 klaar zijn.

Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de prognose dat de Maas nog meer water (4600 kuub per seconde) moet verwerken als gevolg van klimaatverandering.