Nationale politie opgebouwd uit basisteams

Basisteams van zestig tot honderd agenten gaan het fundament vormen van de nationale politie, die op 1 januari moet worden ingevoerd. Dat staat in een vertrouwelijk plan van korpschef Gerard Bouman waarop de NOS de hand heeft weten te leggen.

De lokale basisteams moeten alle dagelijkse politietaken in hun gebied gaan uitvoeren. Dat gebied kan een gemeente beslaan, maar ook diverse kleinere gemeentes of een deel van een grote. Wijkagenten zijn 'sleutelfiguren', staat in het stuk.

Verschillende basisteams vormen samen een district. Elk district heeft een eigen recherche en een aantal agenten dat flexibel kan worden ingezet. Boven het district staat het regionaal niveau, met onder meer de regionale recherche, die zwaardere criminaliteit onderzoekt. Er komen tien van deze regio's.

Een van de grote problemen bij het vormen van de nationale politie is het gebrek aan samenwerking. "Het stimuleren van een sterkere samenwerkingcultuur vormt de komende jaren een van de belangrijkste uitdagingen", schrijft Bouman. Het streven is een 'grondhouding' waarbij het regionale of lokale belang ondergeschikt is aan het algemeen belang.

Of de nationale politie met ingang van het nieuwe jaar ook echt van start kan gaan, is nog niet zeker. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moeten de wet die de invoering regelt nog behandelen.