Voor het eerst euthanasie bij zwaar demente patiënt

Voor het eerst is in Nederland euthanasie toegepast op een zwaar dementerende patiënte. Het gaat om een 64-jarige vrouw die eerder had laten vastleggen dat ze niet wilde blijven leven als ze zwaar dement werd, schrijft de Volkskrant woensdag.

Na het laten vastleggen van haar wens ging de vrouw zo ver achteruit dat ze niet meer in staat was duidelijk te verwoorden wat ze wilde. Ze was verward, boos, huilde veel en kon zich nog maar flarden van haar motivatie voor euthanasie herinneren. Wel zei ze in elk gesprek met de arts dat ze liever zou sterven dan dat ze naar een verpleeghuis zou gaan.

De vrouw was officieel wilsonbekwaam. Toch werd de euthanasie goedgekeurd door de toetsingscommissie.

De zaak kan volgens huisarts Constance de Vries uit Munstergeleen ook verstrekkende gevolgen hebben voor de euthanasiepraktijk in Nederland. Zij wijst er in de krant op dat patiënten die wilsonbekwaam zijn niet in aanmerking kwamen voor euthanasie, maar onder bepaalde voorwaarden kan dat nu toch. De Vries was bij het euthanasieverzoek betrokken als de tweede arts die wordt geraadpleegd.

Euthanasie mag alleen als de arts is overtuigd dat het verzoek van de patiënt weloverwogen en vrijwillig is. De patiënt had in dit geval schriftelijk een wilsverklaring laten vastleggen toen ze nog helder was. Het vooruitzicht haar kinderen niet meer te herkennen was voor haar een nachtmerrie. Haar man en kinderen stonden achter haar besluit. In maart kwam een einde aan haar leven.

Bij dementerenden werd euthanasie tot nu toe alleen in een vroeg stadium toegepast. Artsen durfden alleen in te gaan op verzoeken van patiënten met wie nog een gesprek mogelijk was.