D66: onderzoek naar eigen bijdrage huisarts

D66 wil dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) laat onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eigen bijdrage voor de huisarts. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra doet dat voorstel woensdag bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid.

Dijkstra wil bijvoorbeeld weten of mensen door een eigen bijdrage zorg gaan mijden en er vanwege uitgestelde bezoeken aan de huisarts later misschien een duurdere behandeling nodig is. Of dat mensen het vaker nog een dagje aankijken zonder gevolgen voor hun gezondheid.

Het D66-Kamerlid wil wel helder krijgen of deze maatregel tot kostenbesparing zou kunnen leiden. Zinnig en zuinig gebruik van de zorg moet gestimuleerd worden om de stijgende zorgkosten beheersbaar te houden, meent Dijkstra. Maar ze wil niet dat de rekening alleen bij de patiënt belandt. "Voor je een beslissing kunt nemen over de eigen bijdrage, moet je weten wat voor effecten dat heeft. En je moet het alleen doen als er ook in de rest van de zorg efficiënt wordt gewerkt."

D66: onderzoek naar eigen bijdrage huisarts
D66: onderzoek naar eigen bijdrage huisarts (Foto: ANP)