Maastricht wil latere invoering wietpas

Een meerderheid van de gemeenteraad van Maastricht is tegen de invoering van de wietpas per 1 januari. De partijen in de raad vinden dat die pas kan worden ingevoerd als de randvoorwaarden duidelijk zijn, laten de fracties maandag weten.

Coffeeshops in het zuiden van het land moeten toeristen vanaf 1 januari weren, zo kondigde minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vorige maand aan. De coffeeshops in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moeten dan besloten clubs worden en er is een pasje nodig om een coffeeshop binnen te gaan. Klanten kunnen alleen lid worden in de gemeente waar ze wonen.

De gemeenteraad voelt zich overvallen door de 'snelle invoering zonder gedegen voorbereiding'. "Uit het schrijven blijkt dat er absoluut niet wordt geluisterd naar de lokale politici en de mensen in de wijken en buurten."

De Maastrichtse PvdA, GroenLinks, TON, Stadsbelangen, SP en CVP willen dat de invoering van de pas tot januari 2013 wordt uitgesteld. In de tussentijd zouden dan goede randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Zo vergt invoering van de wietpas volgens de gemeenteraad extra politiecapaciteit, maar heeft minister Opstelten daar met geen woord over gerept.

Coffeeshops in de Limburgse hoofdstad laten sinds 1 oktober alleen nog Nederlandse, Duitse en Belgische klanten toe. De gemeente steunt dat niet en volgens de raad is daardoor de leefbaarheid in sommige wijken flink onder druk komen te staan. Met de wietpas wordt de leefbaarheid er niet beter op, denkt de raad, omdat de invoering zou leiden tot een toename van illegale straathandel.