'Scholen hebben regels sociale media nodig'

Scholen moeten regels vastleggen voor het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en YouTube. Dat vindt CNV Onderwijs. Woensdag presenteerde de vakbond een aantal richtlijnen die scholen kunnen hanteren, met als doel de dialoog op gang te brengen over het internetgedrag van zowel leerlingen als leraren.

Dat leraren geen foto's van zichzelf in beschonken toestand op feestjes op Facebook moeten zetten, is voor de meeste medewerkers van een school duidelijk. Maar zolang een school hierover geen regels opstelt, is het lastig om een personeelslid hierop aan te spreken. De christelijke vakbond denkt ook aan regels als 'ga als leraar niet met een leerling of ouder in discussie op sociale media' en 'deel geen vertrouwelijke informatie.'

CNV Onderwijs deed onlangs een rondgang langs scholen en stelde vast dat onderwijsinstellingen nauwelijks gepaste protocollen hebben opgesteld, terwijl zowel leerlingen als personeel hierbij gebaat zouden zijn. Niet alleen over omgangsvormen op internet moeten regels komen, maar ook over straffen die opgelegd kunnen worden als iemand de regels overtreedt, en wanneer je bij bijvoorbeeld dreigtweets de politie inschakelt.