NMa handhaaft boetes voor KPN, Vodafone en T-Mobile

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaaft de beschuldiging dat de Nederlandse aanbieders van mobiele telefonie in 2001 prijsafspraken maakten. KPN krijgt een boete van 7,9 miljoen euro, Vodafone van 3,7 miljoen euro en T-Mobile van 4,6 miljoen euro.

De nieuwe boetebesluiten volgen op een uitspraak van augustus 2010 van het College voor Beroep en Bedrijfsleven (CBb). "Wij worden hierin gesteund door het Europese Hof, dat duidelijk heeft gemaakt dat de mobiele operators geen informatie mogen uitwisselen over de hoogte van de dealervergoedingen, ook al gebeurt dit maar één keer," licht Chris Fonteijn het besluit van de NMa toe.

In de nieuwe besluiten houdt de NMa rekening met het feit dat het CBb minder zwaar tilt aan de overtreding dan de NMa en dat de redelijke termijnen voor besluitvorming en rechterlijke toetsing in deze zaak zijn overschreden. Daardoor zijn de boetes lager dan de boetes die eind 2002 door de NMa zijn opgelegd.

Ook tegen de nieuwe boetebesluiten kan beroep worden aangetekend.