'Asielzoekertjes mogen na 8 jaar blijven'

De PvdA en de ChristenUnie willen dat minderjarige asielzoekers voortaan na 8 jaar in Nederland mogen blijven. Voorwaarde is wel dat zij niet illegaal zijn geweest en dat zij of hun ouders de procedure niet hebben gefrustreerd. De twee partijen presenteren daartoe dinsdag een initiatiefwet.

Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind wil met de nieuwe wet schrijnende gevallen, zoals die van Mauro en Sahar, voorkomen. "De rechten van het kind moeten we zwaarder laten wegen dan de procedure", aldus de politicus, die berichtgeving uit het Nederlands Dagblad bevestigde.

De partijen willen af van ad hoc-regelingen, zoals gebeurde bij de Afghaanse Sahar Hbrahim Gel. Vanwege haar zaak besloot minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) een uitzondering te maken voor verwesterde meisjes uit Afghanistan. Daarna ontstond discussie over Mauro Manuel. Leers wil hem terugsturen naar Angola.

Als het voorstel van PvdA en ChristenUnie wordt aangenomen, mag Mauro blijven. Dat geldt volgens de krant dan ook voor enkele honderden andere minderjarige asielzoekers die in Nederland zijn geworteld.

Om te voorkomen dat het vertragen van procedures wordt beloond, moet de regeling alleen gelden als de lange procedure komt door overheidshandelen. Bijvoorbeeld als de Immigratie- en Naturalisatiedienst beslistermijnen heeft overschreden. Leers wil nieuwe schrijnende gevallen vooral voorkomen door de procedures te voorkomen.