'Te veel aandacht voor weggepeste homostellen'

Er is onevenredig veel aandacht voor mensen die door hun buren worden weggepest vanwege hun seksuele geaardheid. Dat vindt het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). De organisatie wil dat er meer aandacht komt voor mensen die vanwege hun afkomst worden getreiterd en gediscrimineerd.

Woensdag bleek uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA) dat in de afgelopen drie jaar bijna vijfhonderd mensen zijn verhuisd omdat ze werden getreiterd door hun buren. In de meeste gevallen was dat vanwege hun afkomst. Het aantal meldingen van homopesterijen neemt echter steeds meer toe.

Het SMN vindt dat politici het zelden opnemen voor allochtonen die vanwege hun afkomst worden getreiterd en gediscrimineerd. "Het lijkt wel of racisme voor dit kabinet geen prioriteit heeft. Allochtonen hebben ook recht op steun van politici."