Oudste document Amsterdam elk jaar tentoongesteld

Het Stadsarchief Amsterdam gaat voortaan enkele dagen per jaar het oudste document van de stad tentoonstellen. Het zogeheten Tolprivilege zal te zien zijn op de verjaardag van Amsterdam.

Veel langer dan vier dagen kan het document echter niet uit de archieven worden gehaald. Mogelijk raakt het anders te beschadigd.

Het tolprivilege werd op 27 oktober 1275 opgesteld in Leiden en stelde Amsterdam vrij van tolrechten aan de graaf van Holland, toen Floris V. In het document wordt verwezen naar de 'lieden die nabij de Amsteldam verblijven'.

De tolvrijstelling maakte volgens het stadsarchief de weg vrij voor de economische groei die Amsterdam tot 'wereldstad' maakte. Het tolprivilege is vanaf volgende donderdag te zien ter gelegenheid van de 736e verjaardag van de hoofdstad.


Oudste document Amsterdam elk jaar tentoongesteld (Foto: Novum)