'Nederland meest vervuilde land van Europa'

De lucht, het water en de bodem in Nederland zijn het smerigst van heel Europa. Dat concludeert Natuur & Milieu. De milieuorganisatie analyseerde onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving, Het Europese Milieuagentschap van de Europese Commissie in Kopenhagen en Yale University.

Volgens Natuur & Milieu blijkt uit de cijfers dat Nederland ronduit slecht presteert in vergelijking met andere EU-landen. Alle Noord- en West-Europese landen, uitgezonderd België, doen het beter dan Nederland. De belangrijkste boosdoeners zijn vee, auto's en kolencentrales.

Het kabinet wil op milieugebied niet voorlopen op andere Europese landen. "Het kabinet wekt hiermee de suggestie dat Nederland voorop of minstens in de pas loopt met Europa. De cijfers geven een volledig ander beeld", stelt de milieuorganisatie.

Nederland staat op plaats 27, de laagste plaats, voor bodem- en waterkwaliteit. Voor de luchtkwaliteit staat Nederland 25e. Ook voor de bescherming van natuur en klimaat en voor het opwekken van hernieuwbare energie scoort Nederland slecht. De uitstoot van broeikasgassen is ook boven het Europese gemiddelde en de trend is stijgend.

Natuur & Milieu roept het kabinet op structurele maatregelen te nemen om het milieu te verbeteren. Nederland zou moeten worden teruggebracht naar minimaal de Europese middenmoot.