'Paspoort inleveren bij Nederlander worden'

Ruim zes op de tien Nederlanders vinden dat mensen die Nederlander willen worden hun oude paspoort moeten inleveren. Vooral mannen, ouderen en lager opgeleiden zijn deze mening toegedaan. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regering kondigde onlangs aan dat ze strengere eisen wil stellen.

Mannen zijn volgens de cijferaars van het CBS sterker gekant tegen het kunnen behouden van het oude paspoort. Van de mannen vindt 68 procent dat dat niet zou moeten mogen, tegenover slechts 53 procent van de vrouwen.

Ook leeftijd speelt een rol. In de leeftijdscategorieën tot 45 jaar vindt grofweg de helft van de ondervraagden dat het oude paspoort moet worden ingeleverd. Dat loopt voor oudere leeftijdsgroepen op naar 65 tot 70 procent. Wat opleiding betreft zijn hbo'ers en academici het meest coulant.

Over de onwenselijkheid van een dubbel paspoort voor bewindslieden tekent zich een nog duidelijker meerderheid af. Zeventig procent vindt dat dit niet zou mogen. Momenteel heeft alleen staatssecretaris voor Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VVD) een dubbel paspoort. Zij is ook Zweedse.

Officieel moet iemand die een Nederlands paspoort aanvraagt zijn oude paspoort inleveren. In de praktijk zijn er echter uitzonderingen. Zo hoeft iemand die met een Nederlander getrouwd is, zijn oorspronkelijke nationaliteit niet op te geven. Datzelfde geldt voor wie als buitenlander in Nederland geboren en getogen is. Ook zijn er landen die het niet toestaan het paspoort in te leveren.

Een wetsvoorstel van de regering om aan deze en andere uitzonderingen een einde te maken is half september naar de Raad van State gestuurd voor advies. Vluchtelingenwerk Nederland liet toen weten 'grote bedenkingen' te hebben bij de aanscherpingen. Het is volgens de organisatie de vraag of Nederland daarmee geen internationale verdragen zou schenden.