'Voedsel wordt schaarser en duurder'

Grondstoffen voor voedsel worden de komende tien jaar schaarser. De prijzen stijgen verder en worden nog meer onderhevig aan schommelingen. Dit is op zich geen nieuw fenomeen, maar wat er deze keer gebeurt is echt anders.

Dat staat in een rapport van de Rabobank dat dit weekend is gepresenteerd tijdens de Duisenberglezing bij de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Washington. De mondiale voedselproductie kan de bevolkingsgroei niet bijhouden omdat oogstopbrengsten achterblijven. Als alle partijen in de productieketen - kennisinstellingen, handelaren, overheden en producenten - samenwerken, biedt dat mogelijk soelaas.

Doel is een duurzame verdubbeling van de productie met de helft water, landbouwgrond, fossiele brandstoffen, meststoffen en chemicaliën. Alleen dan is er in 2050 genoeg voedsel voor de wereldbevolking, die dan negen miljard mensen telt, aldus het rapport.

De onderzoekers signaleren dat overheden steeds vaker zelf hun eigen levering van grondstoffen regelen, bijvoorbeeld door landbouwgrond te kopen of leasen in arme landen. Als de schaarste ook na 2025 blijft bestaan, gaat dat volgens de bank veel meer geld kosten.

Wat nodig is, zijn vrije handel en eerlijke verdelingsafspraken en daarvan is nog lang geen sprake, zegt bestuurslid van de Rabobank Groep Sipko Schat. Als dat niet verandert, komen boeren van alle kanten onder druk te staan. Zij moeten meer krijgen voor hun producten, vindt Schat.

Ook staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) was in Washington. Hij zei zaterdag bij de najaarsvergadering van de Wereldbank dat de bank actiever moet worden bij het investeren in de landbouwsector in ontwikkelingslanden. Knapen wees daarbij op de hongersnood in de Hoorn van Afrika.