'Zorgkosten worden fors hoger'

De zorgkosten gaan het komende jaar voor de gemiddelde Nederlander fors omhoog. Gezinnen met een lager inkomen worden daarbij nog het meest gespaard, maar moeten ook inleveren. Dat concludeert De Telegraaf donderdag uit geheime stukken die in het kader van Prinsjesdag nog openbaar moeten worden gemaakt.

De zorgtoeslag zou volgend jaar flink omlaag gaan. Gezinnen met een modaal inkomen krijgen honderdzestig euro per jaar minder, alleenstaanden moeten het met honderd euro minder doen. Paren met een minimuminkomen moeten honderd euro inleveren en alleenstaanden op het minimum leveren veertig euro in.

Wie meer dan ongeveer 37.000 euro verdient, moet volgend jaar tot bijna duizend euro extra aan zorgpremie betalen. Gehandicapten en chronisch zieken met een inkomen boven de 31.200 euro per jaar verliezen hun recht op een uitkering via de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Voor 65-plussers scheelt dat 156 euro per jaar en 65-minners missen 520 euro per jaar.

Al met al hebben de bezuinigingen volgens de krant een sterk nivellerend karakter. Dat houdt in dat mensen met een hoog inkomen veel meer inleveren dan mensen met een laag inkomen, waardoor de inkomens gelijk worden getrokken.