Bleker gaat minder natuur beschermen

Nederland hoeft de Europese regels voor natuurbescherming niet zo strak te volgen als het nu doet. Dat concludeert staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) uit een analyse die woensdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, schrijft De Telegraaf.

Bleker heeft de regels voor Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, volgens de krant laten doorlichten door juristen en natuurdeskundigen. Daaruit zou blijken dat Nederland de teugels op zo'n tien punten kan laten vieren zonder dat daar toestemming van de Europese Commissie voor nodig is.

Zo hoeft niet meer alles te worden gedaan om dieren of planten waar er nog maar enkelen van zijn in stand te houden. Alleen 'bestendige' populaties moeten volgens Bleker worden beschermd.

Als voorbeeld noemt hij een 'heel klein stukje' zure vennen in het Friese Wijnjeterper Schar. "Dat ga ik daar dus niet beschermen." Ook de vissoort modderkruiper hoeft niet op zijn steun te rekenen.

Verder kan Nederland volgens Bleker een aantal Natura 2000-gebieden virtueel samenvoegen. Dat betekent dat een beschermde plantensoort die het in het ene gebied goed doet, in het andere gebied niet meer beschermd hoeft te worden.

Verder kunnen afspraken met andere EU-landen worden gemaakt. Als Duitsland zich bijvoorbeeld extra inzet voor de bescherming van blauwgras, hoeft Nederland dat in sommige gebieden niet meer te doen.

De staatssecretaris stelt dat er terecht Natura 2000-gebieden zijn om zeldzame planten en dieren te beschermen. "Maar soms staat het normale economische ontwikkelingen in de weg. Dorpen mogen er geen extra huizen bouwen, boeren kunnen er geen extra weides kopen en campings niet uitbreiden. We zijn met zijn allen in een moeras beland."