Uitgifte identiteitskaart mogelijk vertraagd

Mensen die een identiteitskaart aanvragen moeten rekening houden met vertraging. Plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Gerd Leers (CDA) schrijft in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad wel eens een run op identiteitskaarten zou kunnen ontstaan.

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat gemeenten geen leges mogen heffen voor de identiteitskaart. Omdat ze voortaan gratis worden verstrekt kan volgens de bewindsman een toeloop ontstaan. Hij raadt gemeenten aan burgers te waarschuwen voor de mogelijke vertraging die daarvan het gevolg is.

Het gratis verstrekken van de identiteitskaarten kost de gemeenten jaarlijks zo'n tachtig miljoen euro. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) liet vrijdag al weten dat hij gaat overleggen met de VNG over de financiële consequenties. In sommige gemeenten was het maandag al druk bij de balies voor burgerzaken.