UM: 'Je sociale leven doe je maar na achten'

Het bestuur van de Universiteit Maastricht (UM) wil avondonderwijs invoeren om de groeiende studentenpopulatie onderdak te kunnen blijven bieden. Door ook tussen 18.00 en 20.00 uur onderwijs te geven, denkt de universiteit 400.000 euro aan investeringen in gebouwen te besparen.

Studenten en personeel zijn tegen. Zij willen graag tijd overhouden voor hun sociale leven, en willen hooguit een proef om de effecten te inventariseren, of avondonderwijs op vrijwillige basis. Bovendien is het late tijdstip erg onpraktisch voor studenten die ver van de universiteit wonen.

Bestuursvoorzitter Martin Paul reageert volgens universiteitsblad Observant op deze kritiek met de woorden: "Vrijwilligheid werkt niet. En je sociale leven doe je maar na achten, dat doe ik ook. Ik vind dit geen serieuze discussie."

Deze kwestie wordt aan het eind september opnieuw besproken in de Universiteitsraad, de medezeggenschapsraad van de universiteit.