'Waterbedrijven houden water onnodig duur'

Waterbedrijven houden de tarieven voor drinkwater kunstmatig hoog. Dat stellen Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de VEMW, de belangenbehartiger voor zakelijke waterverbruikers. Zij roepen de politiek op strenger toezicht te houden.

Volgens de belangenbehartigers mogen de waterbedrijven te veel winst maken. Dat zou nergens voor nodig zijn. De waterbedrijven hebben weinig reserves nodig, omdat de bedrijfsrisico's laag zijn. "Het zijn monopolisten. Dat zorgt er bovendien voor dat er weinig prikkels zijn om de kosten laag te houden", stelt een woordvoerder van VEMW.

Hierdoor betaalt een gebruiker te veel voor leidingwater. "Uit voorzichtige schattingen blijkt dat er tientallen procenten te veel wordt betaald", legt de woordvoerder uit. "Dat we dat niet precies weten komt ook doordat de sector niet transparant is over hoe de tarieven worden opgebouwd."

Binnenkort stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het eerst een plafond vast voor de winsten die drinkwaterbedrijven mogen maken. Het plafond dat gesteld gaat worden is volgens een onderzoek in opdracht van VEMW 'disproportioneel hoog'.

"Er bestaat een verschil van minstens 35 miljoen euro tussen de huidige voorstellen van het ministerie en de daadwerkelijke benodigde reserves", stelt de VEMW. Eind 2010 bedroeg het vermogen van de waterbedrijven 1,8 miljard euro.

VEMW en de twee consumentenorganisaties concluderen dat de overheid niet kritisch genoeg is en roepen op om beter toezicht te houden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit zou hierin een rol moeten gaan spelen, net als zij doet in de energiemarkt. "Het huidige toezicht is hier een slap aftreksel van."