Uitgezette familie Karim niet teruggehaald

Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) is niet van plan de Iraakse familie Karim naar Nederland te halen opdat ze opnieuw in Nederland asiel kunnen aanvragen. Dat schrijft de minister in antwoord op vragen die de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie hadden gesteld naar aanleiding van een uitzending van Uitgesproken VARA.

Het televisieprogramma zond in juni een reportage uit over het eerder dit jaar uitgezette gezin dat in Dronten woonde. Daarin kwam naar voren dat de familie Karim in het Iraakse Kirkuk te maken heeft met straatgeweld en bloedwraak. Vooral de dochters van het gezin zouden het zwaar te verduren hebben.

De PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie wilden naar aanleiding van de uitzending onder meer van de minister weten of de familie in staat kon worden gesteld een nieuwe asielaanvraag te doen. Leers laat de partijen weten dat hij geen aanleiding ziet een nader onderzoek te laten doen in Irak en niet de intentie heeft de familie naar Nederland te halen om ze een nieuwe asielaanvraag te laten doen.

"De asielaanvragen van de familie Karim zijn zorgvuldig beoordeeld, zowel door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als door de rechter", schrijft Leers. Hij ziet de reportage niet als objectieve bron, omdat de situatie in Irak door de ogen van de familie wordt getoond. "De uitzending bevat naar mijn mening geen objectieve aanknopingspunten tot een nader onderzoek."