Hogesnelheidstreinen maken te veel herrie

De treinen die gebruikmaken van de hogesnelheidslijn veroorzaken geluidsoverlast in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. Dat blijkt uit metingen van TNO. De overlast werd vastgesteld in een appartement op de zevende verdieping van een recentelijk gebouwd complex. Dat ligt op 75 meter van het spoor.

De verwachte geluidbelasting komt voor 2011 op 59,5 decibel. De 'voorkeursgrenswaarde' zoals vastgelegd in het tracébesluit bedraagt 57 decibel. Op twee andere meetpunten wordt de grenswaarde niet overschreden, denkt het ministerie.

Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast zijn in het verleden al aanpassingen doorgevoerd. Aanvullende geluidbeperkende maatregelen komen er nu niet. Wel bespreekt minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) de bewindsvrouw de uitkomsten van het TNO-onderzoek met de gemeente.

De Fyra, die gebruikmaakt van het traject, rijdt momenteel met tijdelijk materieel. Pas als blijkt dat ook het definitieve materieel voor de hogesnelheidstrein te veel herrie maakt, wil de minister aanvullende maatregelen overwegen.

Sinds de ingebruikname van het snelle spoor tussen Schiphol en Rotterdam in 2009 klagen omwonenden over geluidhinder, met name in de gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem.